VvTW - Vereniging Vrienden van TwentseWelleLEZING: “Over korhoenders
en het fotograferen van vogels”

Datum: Donderdag 15 februari 2018, 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Museum TwentseWelle
Spreker: hr. Han Bouwmeester
Coördinator: Wim Lengton, VvTW
Toegang: VvTW/KNNV leden gratis; niet-leden € 3,-
Koffie/thee: € 1,50
svp gepast meenemen
VvTW-leden moeten hun lidmaatschapskaart meenemen!

Het gaat helaas niet goed met de korhoenders in Nederland. De enig overgebleven populatie van deze prachtige vogels op de Sallandse Heuvelrug hangt al jaren aan een zijden draadje. Vele maatregelen worden genomen om de populatie van nog slechts enkele tientallen dieren voor de toekomst te behouden.
Tijdens deze lezing laat de natuurfotograaf Han Bouwmeester enkele foto’s zien van de situatie in Nederland en vervolgens neemt hij ons mee naar de Finse Talga. Daar gaat het gelukkig nog goed met de korhoenders. Hij was daar in 2009 met enkele collega’s. Bewust kozen zij voor de baltstijd in het vroege voorjaar. De hanen komen in de zeer vroege ochtend naar de zogenaamde baltsplaatsen om daar met elkaar te wedijveren naar de gunsten van de hennen. Naast deze korhoenders werden er onder andere ook uilen gefotografeerd.

Ingelaste lezing
Op donderdagavond 22 februari 2018, 19.30 uur geeft de bekende steentijdarcheoloog Marcel Niekus een lezing over archeologische en paleontologische vondsten uit de Noordzee.
 
De lezing is tot stand gekomen in samenwerking met AWN  afdeling Twente

 
Steentijd uit de Noordzee. Meer dan een catch of the day?
Het is al jaren bekend dat uit de Noordzee archeologische voorwerpen en dierlijke resten worden opgevist die getuigen van het pleistocene en vroeg-holocene landschap dat daar tot zo’n 8000 jaar geleden lag. De laatste jaren zorgen de zandsuppleties van de Nederlandse stranden en grote infrastructurele werken, zoals de Tweede Maasvlakte en de Zandmotor, dat er steeds meer artefacten en menselijke en dierlijke resten opduiken. Die variëren van het welbekende schedelfragment van ‘Krijn’ de eerste Nederlandse Neanderthaler, tot vele benen pijl- en speerpunten en van faunaresten met bewerkingssporen tot bijzondere vuurstenen artefacten. Ook menselijke botresten worden regelmatig gevonden, sommige zelfs met snijsporen van vuurstenen werktuigen! Vaak wordt gedacht dat dit vooral leuke museale vondsten betreft, maar tegelijkertijd dat ze vanwege het ontbreken van een landschappelijke- en archeologische context, wetenschappelijk gezien van beperkte waarde zijn. In deze presentatie zal ik trachten om dat beeld te nuanceren. Een aantal ontdekkingen, waaronder een paar recente, uit de steentijd van de Noordzee zullen de revue passeren waarbij ook wordt ingegaan op de waardevolle bijdrage die ze leveren aan onze kennis over de Steentijden in Noordwest-Europa.
De lezing wordt op donderdagavond 22 februari gegeven in Museum TwentseWelle  van (Let op!) 19.30 uur tot 21.30 uur .
AWN/VvTW/KNNV  leden gratis, niet-leden €3, Koffie/thee €1,50.
U kunt hierboven het lezingen/excursie-programma downloaden.
=========================

Activiteit Vereniging Vrienden van TwentseWelle
Een van onze vorige excursies was:

EXCURSIE: Lonneker Molen
Datum: Zaterdag 14 oktober 2017, 10.00 uur
Verzamelpunt: Lonnekermolenweg 80, 7525PC Enschede

Na een kop koffie of thee met molencake vertelde de molenaar over alle aspecten van het malen; dit programma heet “Van Akker tot Bakker”.
Na afloop was de molenwinkel geopend, waar allerlei meelsoorten, brood- en cakemixen en andere artikelen te koop waren. Voor eigen rekening kon u deze excursie afsluiten met een Lonneker pannenkoek, gebakken van eigen pannenkoekenmeel en koffie/ thee of fris.

Stacks Image 54