VvTW - Vereniging Vrienden van TwentseWelle

Stacks Image 36
Hierboven kunt u informatie zien over een eventueel andere opzet van de organisatie van museumvrienden

DIALECTAVOND MET LUISTERLIEDJES IN ‘t TWENTS

9 maart 2017

U kunt hier het lezingen/excursie-programma downloaden:
Excursies_en_lezingen.pdf
 
=========================
Op donderdagavond 29 maart 2018, 19:30 uur geeft de bekende steentijdarcheoloog Marcel Niekus een lezing over archeologische en paleontologische vondsten uit de Noordzee.
De lezing is tot stand gekomen in samenwerking met AWN, afdeling Twente
Steentijd uit de Noordzee. Meer dan een catch of the day?
Het is al jaren bekend dat uit de Noordzee archeologische voorwerpen en dierlijke resten worden opgevist die getuigen van het pleistocene en vroeg-holocene landschap dat daar tot zo’n 8000 jaar geleden lag. De laatste jaren zorgen de zandsuppleties van de Nederlandse stranden en grote infrastructurele werken, zoals de Tweede Maasvlakte en de Zandmotor, dat er steeds meer artefacten en menselijke en dierlijke resten opduiken. Die variëren van het welbekende schedelfragment van ‘Krijn’ de eerste Nederlandse Neanderthaler, tot vele benen pijl- en speerpunten en van faunaresten met bewerkingssporen tot bijzondere vuurstenen artefacten. Ook menselijke botresten worden regelmatig gevonden, sommige zelfs met snijsporen van vuurstenen werktuigen! Vaak wordt gedacht dat dit vooral leuke museale vondsten betreft, maar tegelijkertijd dat ze vanwege het ontbreken van een landschappelijke- en archeologische context, wetenschappelijk gezien van beperkte waarde zijn. In deze presentatie zal ik trachten om dat beeld te nuanceren. Een aantal ontdekkingen, waaronder een paar recente, uit de steentijd van de Noordzee zullen de revue passeren waarbij ook wordt ingegaan op de waardevolle bijdrage die ze leveren aan onze kennis over de Steentijden in Noordwest-Europa.
De lezing wordt op donderdagavond 29 maart gegeven in Museum TwentseWelle  van (Let op!) 19.30 uur tot 21.30 uur.

=========================

Een van de mooiste lezingen werd in 2016 gegeven door Rob Reijnen. Hij is fotografisch al meer dan 40 jaar bezig in de natuur en heeft in 2009 de fotowedstrijd van National Geographic gewonnen. In januari 2016 heeft ditzelfde magazine een artikel met beelden over ijsberen van hem gepubliceerd. In dezelfde periode gaf een expositie van hem in het Ton Schulten-museum in Ootmarsum ook een beeld van zijn voorkeur voor winterse beelden.
Schermafbeelding 2017-04-17 om 14.58.21
Museum TwentseWelle
Nu te zien: Expositie "Frankenstein".

=========================

Op de koffie:
Iedere laatste dinsdag van de maand organiseert het museum een koffie-ochtend. Deze start om 11.00 uur met verse koffie op een bijzondere plek in het museum. Tijdens de koffiemorgen komt een van de medewerkers of vrijwilligers van het museum iets vertellen over de collectie, bijzondere objecten of wordt het publiek meegenomen voor een kijkje achter de schermen.
We starten om 11.00 uur. De entree is 5 euro. Incl. koffie natuurlijk. Korting voor leden.


=========================

Ledenvergadering Vrienden van TwentseWelle/ KNNV afd. Enschede
Datum : Donderdag 5 april 2018
Tijd : 19.30 uur – 21.00 uur
Locatie : Museum TwentseWelle

Alle leden van onze vereniging ontvingen dit jaar de uitnodiging met bijbehorende stukken voor de algemene ledenvergadering. Dit met het oog op de urgente zaken die onze aandacht vragen (zie ook ons bericht van december 2017).
Dus wij roepen alle leden op naar de jaarvergadering van de VvTW te komen!

=========================

LEZING:
“Natuurfotografie in prachtige landschappen”
Datum: Dinsdag 10 april 2018, 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Museum TwentseWelle
Spreker: hr. Clifton Buitink
Coördinator: Wim Lengton, VvTW
Toegang: VvTW/KNNV leden gratis; niet-leden € 3,-
Koffie/thee: € 1,50 S.v.p.gepast meenemen
VvTW-leden moeten hun lidmaatschapskaart meenemen!
Natuurfotografie is een heel breed begrip. Clifton Buitink, natuurfotograaf weet hier alles van. Als fotograaf heeft hij zich niet gespecialiseerd in één onderwerp, maar neemt alles mee wat hij in ons prachtige landschap tegenkomt. Tijdens de lezing zal hij vertellen over zijn passie: ‘de natuur’ en het vastleggen hiervan: hoe bepaalde foto's tot stand zijn gekomen, tot aan de prijzen die hij heeft gewonnen met fotografie. De tweede en derde plaats op het NK natuurfotografie heeft hij al in de wacht weten te slepen. Uiteraard is zijn doel voor volgend jaar de eerste plaats. Bent u al nieuwsgierig geworden naar deze fotograaf?
Neem alvast een kijkje op zijn Facebookpagina: Clifton Buitink en geef uw ogen de kost!
=========================

Woensdag 18 april, 20.00 uur

- Uitreiking Twentse Duurzaamheidsprijs -


=========================

LEZING:
“Bloeiende akkerranden en wegbermen”
Datum: Donderdag 26 april 2018, 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Museum TwentseWelle
Spreker: hr. Frans van Alebeek
Coördinator: Wim Lengton, VvTW
Toegang: VvTW/KNNV leden gratis; niet-leden € 3,-
Koffie/thee: € 1,50 S.v.p. gepast meenemen
VvTW-leden moeten hun lidmaatschapskaart meenemen!

Het Nederlandse landschap is in de afgelopen 50 jaar dramatisch veranderd. Het bijna totaal verdwijnen van kleine landschapselementen en bloemrijke weides leidt tot ‘landschapspijn’ en enorme achteruitgang van o.a. insecten en vogels. Kan dit verlies aan biodiversiteit tot
staan worden gebracht en misschien worden gerepareerd? Kunnen bloemrijke akkerranden en ingezaaide wegbermen helpen om bijen, vlinders en vogels terug te brengen? Is inzaaien wel wenselijk en zo ja, met welke mengsels dan?
In deze presentatie gaat Frans van Alebeek, ecoloog en insectenkundige, nader in op deze vragen. Hij heeft jarenlang als onderzoeker gewerkt aan agrarisch natuurbeheer en akkerranden. Nu werkt hij bij Vogelbescherming Nederland, waar hij wil bijdragen aan de bescherming en het herstel van akkernatuur en kenmerkende akkervogels als de patrijs en veldleeuwerik.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Museum TwentseWelle
Vanaf zaterdag 25 februari 2018: Expositie "Frankenstein", zie website van het museum, www.twentsewelle.nl
=========================