VvTW - Vereniging Vrienden van TwentseWelle

Stacks Image 36
Hieronder ("Museumvrienden_2018") kunt u informatie zien over een andere opzet van de organisatie van museumvrienden. Bij Rijksmuseum Twenthe en bij de MuseumFabriek is de nieuwe stichting van donateurs al ingevoerd.
Voorlopig is de Vereniging Vrienden van TwentseWelle een aparte vereniging van leden.
DIALECTAVOND MET LUISTERLIEDJES IN ‘t TWENTS
9 maart 2017

U kunt hier het lezingen/excursie-programma downloaden:
Excursies_en_lezingen.pdf
 
=========================

Enschede, juni 2018


Geachte leden van de vereniging Vrienden van TwentseWelle,
Zoals u onlangs in dagblad Tubantia hebt kunnen lezen, heeft museum TwentseWelle nu een andere naam, namelijk "De Museumfabriek". Wij zullen als bestuur nagaan of en hoe de naamsverandering eventueel gevolgen heeft voor onze vriendenvereniging VvTW. Voorlopig kunt u in ieder geval met uw VvTW-ledenpas onder dezelfde voorwaarden als voorheen gratis (vm.) museum TwentseWelle in.
Een aantal VvTW-leden heeft ons onlangs verzocht een extra informatieve ledenvergadering te beleggen over de al in december 2017 geschetste en op 5 april besproken situatie waarvoor onze vereniging zich geplaatst ziet. Statutair zijn wij als bestuur er aan gehouden dan binnen vier weken een ledenvergadering bijeen te roepen.
Wij nodigen u daarom uit voor een extra informatieve ledenvergadering op donderdag 21 juni a.s. vanaf 20.00 uur in (vm.) museum TwentseWelle.
Desgevraagd is de directie van museum De Museumfabriek, de heer Arnoud Odding en mevrouw Helma Hoving bereid gevonden op die avond ons nadere informatie te geven over hun visie op de toekomst van de musea en Vrienden van de musea.

In de notities “Overwegingen_van_bestuur” en “Museumvrienden_2018” staat uitgebreide informatie over het Vriendendonateurschap en onze overwegingen.

Met vriendelijke groeten,


Emmy Hoijer voorzitter

=========================

Een van de mooiste lezingen werd in 2016 gegeven door Rob Reijnen. Hij is fotografisch al meer dan 40 jaar bezig in de natuur en heeft in 2009 de fotowedstrijd van National Geographic gewonnen. In januari 2016 heeft ditzelfde magazine een artikel met beelden over ijsberen van hem gepubliceerd. In dezelfde periode gaf een expositie van hem in het Ton Schulten-museum in Ootmarsum ook een beeld van zijn voorkeur voor winterse beelden.
Schermafbeelding 2017-04-17 om 14.58.21

Museum "DeMuseumFabriek", voorheen TwentseWelle
Nu te zien: Expositie "Frankenstein".

=========================

Op de koffie:
Iedere laatste dinsdag van de maand organiseert het museum een koffie-ochtend. Deze start om 11.00 uur met verse koffie op een bijzondere plek in het museum. Tijdens de koffiemorgen komt een van de medewerkers of vrijwilligers van het museum iets vertellen over de collectie, bijzondere objecten of wordt het publiek meegenomen voor een kijkje achter de schermen.
We starten om 11.00 uur. De entree is 5 euro. Incl. koffie natuurlijk. Korting voor leden.


=========================
De MuseumFabriek
Vanaf zaterdag 25 februari 2018: Expositie "Frankenstein", zie website van het museum, www.museumfabriek.nl
=========================