VvTW - Vereniging Vrienden van TwentseWelle

Werkgroepen
De Vriendenvereniging van TwentseWelle (VvTW) kent van oudsher enkele werkgroepen. Enkele daarvan hebben ook banden met de KNNV, Vereniging voor Veldbiologie, afdeling Enschede. Waar mogelijk leveren de werkgroepen bijdragen aan activiteiten van het museum en onze vereniging, zoals voor lezingen, excursies of exposities. Er is bij de meeste werkgroepen plaats voor nieuwe leden. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Stacks Image 27
Werkgroep Insecten
Deze groep bestudeert en inventariseert insecten en insectenverzamelingen in en buiten het museum. Elke eerste dinsdagavond van de maand is er een werkgroepavond in DeMuseumFabriek. Naast het houden van groepsexcursies gaan werkgroepleden ook vaak individueel op excursie en bespreken hun waarnemingen aan de hand van foto’s of via determinatie.
Voorjaar 2016 is er veel werk verricht voor de expositie “De Vlinderfabriek”.
Momenteel bestaat de werkgroep uit 14 actieve leden. Specialismen zijn: Vliegen, Libellen en Waterjuffers, Krekels en Sprinkhanen, Kevers, Dagvlinders en Nachtvlinders, Bijen en Hommels.
Contactpersoon: Wim Lengton, w.lengton.1@kpnmail.nl Tel. 053-4333686


Stacks Image 30
Werkgroep Fotografie
De fotografen in de werkgroep delen hun belangstelling voor fotografie als middel om te documenteren of voor foto’s als kunstvorm. Elke maand is er een thema. De clubleden kunnen per thema 5 foto’s inleveren en die worden dan bekeken op de maandelijkse clubavond. De foto’s worden beoordeeld op originaliteit, kwaliteit en waarom de opname zo gemaakt is.
Contactpersoon: Wim Lengton, w.lengton.1@kpnmail.nl Tel. 053-4333686


Stacks Image 33
Twentse Werkgroep Natuurbehoud
Deze werkgroep houdt zich voornamelijk bezig met de meer ‘formele’ kant van natuurbescherming, zoals planologische besluiten, bestemmingsplannen en dergelijke. De leden proberen met hun zienswijzen politici te bewegen plannen te schrappen of wijzigingen aan te brengen. Ook neemt de groep deel aan het Groen Beraad, een overkoepelende Enschedese organisatie van belangenorganisaties in het buitengebied. Uit de werkgroep is de stichting Lonneker Land ontstaan die het gebied ten noorden van Enschede een meer beschermde status probeert te geven, vergelijkbaar met die van Nationale Landschappen. Deze stichting heeft nauwe contacten met Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel.

De Werkgroep Fossielen Twente maakt geen deel meer uit van de vereniging VvTW.
Meer informatie is te vinden op Facebook: https://www.facebook.com/WerkgroepFossielenTwente.

De
jaarverslagen 2017 en 2018 van VvTW/KNNV-Enschede en de werkgroepen zijn opgenomen in onderstaande bijlagen.