VvTW - Vereniging Vrienden van TwentseWelle

Stacks Image 34
Voor de totale biologische collectie van deMuseumFabriek: zie Biologica.pdf

De Werkgroep Fossielen Twente maakt geen deel meer uit van de vereniging VvTW.
Meer informatie is te vinden op Facebook: https://www.facebook.com/WerkgroepFossielenTwente.

Collectie Wim Berkelder
In februari 2015 kreeg DeMuseumFabriek (voorheen Museum TwentseWelle) een bijzonder cadeau: een grote verzameling fossielen uit de steengroeve in Winterswijk, bijeen gebracht door de heer Wim Berkelder. Decennia lang heeft Berkelder de Winterswijkse fossielen verzameld en geprepareerd. Onder de vele vondsten bevinden zich diverse topstukken: een grote Nothosaurusschedel met onderkaak en skeletdelen van Nothosauriërs,  Anarosauriërs en Saurosphargis. Meerdere van zijn vondsten  zijn in wetenschappelijke publicaties beschreven zoals bijvoorbeeld de publicatie van het  Paläontologisches Gesellschaft van augustus 2015.
De fossielen die in Winterswijk gevonden worden, zijn de resten van reptielen uit het vroege Trias; zo’n 240 miljoen jaar geleden leefden zij in een ondiepe zee op de plek waar nu Winterswijk ligt. Met de aanwinst van de gehele collectie Wim Berkelder, heeft DeMuseumFabriek haar collectie fossielen uit de Winterswijkse Steengroeve  uitgebreid. Tezamen met de collecties van Henk Kolstee en  Gerben Diepenbroek, bezit het museum nu de grootste fossielenverzameling van reptielen uit het vroege Trias van Europa.
 
De collectie van de fossielen uit de Winterswijkse steengroeve die DeMuseumFabriek bezit, telt meer dan 1.000 objecten en varieert van platen met de voetsporen van landreptielen tot platen met alle fossiele vissen die in de groeve gevonden zijn. Hieronder zijn de resten van twee Coelacanthen (kwastenvinnigen). In de collectie zijn ook fossiele kreeften en kwallen, fossiel plantaardig materiaal en een groot aantal mineralen opgenomen. 
Een verdere bijzonderheid zijn de enige twee in Nederland gevonden beenderen van een reuzensalamander; het betreft een rib van Parotosuchus uit de collectie Diepenbroek en een tussensleutelbeen (interclavicula) van Parotosuchus uit de collectie Berkelder. Het grootste deel van de verzameling bestaat echter uit de fossiele resten van zeereptielen: veel losse beenderen en een aantal schedels en onderkaken van Nothosaurus marchicus. Eén van de mooiste Nothosaurusschedels die gevonden zijn in Europa, komt uit de groeve in Winterswijk en is nu te bewonderen in DeMuseumFabriek. In de collectie bevindt zich ook veel botmateriaal, waaronder enkele schedels van Anarosaurus heterodontus. Van zowel Nothosaurus als Anarosaurus zijn er gedeeltelijke, uit elkaar gevallen skeletten in de collectie, waaronder een groot gedeeltelijk skelet van een afwijkende soort zeereptiel. Dit stuk moet nog onderzocht worden door de wetenschappers van het Steinmann Insitut in Bonn en het Staatliches Museum für Naturkunde in Stuttgart.
De holotypes van Palatodonta bleekeri en Pararcus diepenbroeki en de paratypes van Anarosaurus heterodontus maken eveneens deel uit van de collectie.

Collectie Remco Bleeker, juni 2016
Remco Bleeker uit Goor heeft de schedel van een door hem in de Winterswijkse groeve ontdekte sauriër in bruikleen gegeven aan het museum. De schedel is zo'n 240 miljoen jaar oud. In overleg met Nicole Klein van de Universiteit van Bonn heeft Bleeker het kleine schedeltje van een lariosaurus de naam gegeven van Lariosaurus Vosseveldensis, naar de buurtschap waarin de groeve ligt. Het bovengenoemd fossiel van een sauriër, Paladonta bleekeri, is eveneens door hem ontdekt.

Collectie van Steengroeve Winterswijk